Utsmykking

Utsmykkingsprosjekt ved Fossen avlastingsbolig for barn og ungdom i Østre Toten kommune.


Her var det ønske om å få en visuell markør på ytterveggen ved siden av hovedinngangen. Dette ble løst gjennom en keramisk frise av 10 kvadratiske former og 14 blomsterformer.

Blomstene er stiliserte potetblomster; potetblomsten er symbolet i kommunevåpenet for Østre Toten.

I atriet ved siden av inngangen var det ønske om organiske former som kunne myke opp det noe statiske og minimalistiske i arkitekturen.  I tillegg skulle kunsten erstatte en lyskilde som fantes der.  Jeg har valgt å lage en kunstig hage med led-lys i alle blomsterknoppene.  Lyset skrus automatisk på når dagslyset blir borte.

Grendestua, Skreia kulturhus


Kald canyon, støpt porselen. Mål 12 x 32 cm
Gråbergs habitat. Mål: 11 x 26 x 18 cm

Oversiktsbilde, Skreia Kulturhus.


Relieffet; "Reformasjon" på veggen bakerst i rommet.Relieff på endevegg:"Reformasjon";

9 kvadratiske keramiske elementer og 

2 keramiske elementer i  ramme av stål.

Mål:  ca. 170 x 73 x 16 cm.Detalj i veggnisje.

5 keramiske elementer

Mål pr. element 14 x 14 x 6 cm.

Brøttum ungdomskole, Ringsaker


Utsmykking ved Brøttum ungdomsskole, Ringsaker kommune; 2009.


Kvadratiske kermikk-former plassert i trappegang, med sfæriske sammensatte elementer svevende rundt.

De kvadratiske elementene skal her representere elevenes skolehverdag inndelt i "bokser"; klasserom, timeplan, grupper, og fag.  Kuleformene er et symbol på det organiske; menneskene som oppholder seg i disse "boksene" og der blir tilført en påvirkning i form av læring, utvikling, erkjennelse eller perseptuell stimulans. Min ide er at denne påvirkningen skal resultere i et spor i deres bevissthet; her symbolisert ved hjelp av dekor, mønster og farger.

Detalj av utsmykking før montering.

Alle elementer er laget av høybrent steingodsleire. De er fargesatt med begintninger og glasert. De ferdig brente objektene er påført keramiske dekaler og brent en 3. gang, til fargestoffet smelter inn i glasuren.

Mål på kvadratisk komponent: 50 x 50 cm.

Vallerud bo- og servicesenter, Lørenskog

Utsmykking ved Vallerud bo- og servicesenter for rusavhengige i Lørenskog kommune, 2005.


Reilieff på vegg i inngangsparti;

125 x 130 x 5 cm.

Hvert element måler 25 x 25 x 5 cm.


Replikk i tilhørende trapperom; Frise av 6 elementer i samme størrelse.

 

Materiale:  Høybrent steingodsleire med begitninger, glasur og keramiske dekaler.Fjellvold bo-og servicesenter, Østre Toten


Utsmykkingsprosjekt ved Fjellvold bo og servicesenter, Østre Toten kommune 2004.


3 skulpturelle former i korridor.

Foto-frise plassert ved inngang mot kjøkken.

Ajer ungdomsskole, Hamar

"Transformasjon"; 2000, Frise bestående av 8 elementer i støpt porselen. Total lengde ca. 4 m. 

Innkjøpt av Hamar kommune til utsmykking av Ajer ungdomsskole.

Kulturskolen Mjølkefabrikken, Østre Toten

"Forflytning"; 2005. Frise bestående av 6 elementer i modellert steingods. 

Innkjøpt av Kulturskolen Mjølkefabrikken, Østre Toten