Polariteter i porselen

Polariteter i porselen

Utstillingsserien "Polariteter i porselen" ble utarbeidet og stilt ut i tidsperioden 1996 - 2001.                         I utgangspunktet var dette en ren utforsking av formalestetikk knyttet til geometriske grunnformer; arketypiske former.  Jeg ville undersøke i hvor stor grad jeg kunne sette store formkontraster mot hverandre i ett og samme objekt, og fremdeles oppnå et helhetlig uttrykk.  Mye av utforskingen ble også en utarbeidelse av ulike overflatebehandlinger i serier.  Det ble vesentlig å se på hvordan de ulike teksturene; glasurer, begininger og engober kunne endre uttrykket på like tredimensjonale former.