Objekter i steingodsleire

Objekter i steingodsleire

Fra år 2002 og fram til i dag har mye av min kunstproduksjon handlet om å lage objekter i steingodsleire.  Disse har oftest utgangspunkt i en ren geometrisk form, som blir bearbeidet i retning mot noe organisk. Mange av disse objektene har klare referanser til bruksgjenstander som fat, kar, bolle, vase, skål eller urne. 

Formålet er ikke her å lage gjenstander med opplagt bruksfunksjon.  Jeg søker her å framstille assosiasjonsbærende objekter, med klare referanser til noe gjenkjennelig, som et fat eller en vase, men som har større skulpturell verdi enn bruksverdi. 

Den keramiske prosessen; der objektet gjennomgår mange faser av bearbeidelse, er grunnlaget for idéutviklingen, og mye av uttrykket oppstår som en konsekvens av metodebruk, tekniske forutsetninger og materialeksperimentering.