Habitater

Habitater

Serien "Habitater" handler om kontrasten mellom den verden vi skaper rundt oss; våre habitater, og hvordan de påvirker oss som organisme. Det menneskelige er her symbolsk framstilt som en konstellasjon av celler.  Det vi har til felles med alle organismer vi deler jordkloden med, er at vi alle har opprinnelse som en klump celler. Ulike arter lager ulike habitater, og vi mennesker lager de mest avanserte, men også de mest skadelige for kloden; altså vårt eget habitat.