Hjem

Mølle. Fra utstillingen "Agroestetikk" ved Kunstbanken Hedmark kunstsenter 2011

Velkommen til Kari Oline Øverseths nettside  for keramisk kunsthåndverk.

Denne nettsiden handler om min  produksjon av keramisk kunsthåndverk.  Sidene viser hovedsaklig  prosesser som er  avsluttet.  Mange av kunstprosjektene er allikevel relevante fordi jeg alltid tar tak i elementer fra en tidligere prosess, og bygger videre på den.  Noen kunstprosjekter får lov å hvile i bevisstheten i lengre perioder, men kommer til overflaten igjen; i nytt formspråk, annerledes uttrykk, endret overflate eller størrelse. Det keramiske faget gir mulighet for en stor variasjon i uttykk, teknikk, format og funksjon - alt dette bidrar til min interesse og inspirasjon for arbeidet.