Agroestetikk

Agroestetikk

I serien "Agroestetikk" har jeg ønsket å sette fokus på de keramiske volumenes lange tradisjon som de objektene som bærer maten til bordet.  Den keramiske historien er full av fat, boller, mugger, kar og kopper; alle med det formål å oppbevare eller servere mat.  I likhet med at mat blir dyrket i jordsmonnet, kommer leire også fra jordskorpa. Det er en nær forbindelse mellom agrokulturen og utviklingen av de keramiske volumene.  Ved å benytte denne innfallsvinkelen har jeg forsøkt å lage gjenstander og objekter som belyser forbindelsen mellom natur, kulturlandskap, matproduksjon og den keramiske tradisjon.