Polariteter i porselen

Kari Oline Øverseth

Polariteter i porselen

Utstillingsserien "Polariteter i porselen" ble utarbeidet og stilt ut i tidsperioden 1996 - 2001. I utgangspunktet var dette en ren utforsking av formalestetikk knyttet til geometriske grunnformer; arketypiske former. Jeg ville undersøke i hvor stor grad jeg kunne sette store formkontraster mot hverandre i ett og samme objekt, og fremdeles oppnå et helhetlig uttrykk. Mye av utforskingen ble også en utarbeidelse av ulike overflatebehandlinger i serier. Det ble vesentlig å se på hvordan de ulike teksturene; glasurer, begininger og engober kunne endre uttrykket på like tredimensjonale former.

Copyright Kari Oline Øverseth © All Rights Reserved